Van het hoofd naar de buik

In de Westerse wereld, waar veel aandacht is voor het denken, is het belangrijk om af te dalen in je lichaam. Pas als we dat gaan doen en erin slagen ons bewustzijn omlaag te brengen en te verbinden met de ‘lagere regionen’, kunnen we onszelf ervaren als verbonden met de wereld om ons heen. Kunnen we onszelf ervaren als geheel. Om je te kunnen ondersteunen in dit proces hebben we onze eigen trainingen en visie ontwikkeld en we maken dankbaar gebruik van alles wat op ons pad komt.

Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen proces

Het klopt niet om anderen te vertellen dat ze het niet goed doen of anders moeten doen en het klopt ook niet om verontwaardigd naar anderen te wijzen. Je werk is om jezelf en je eigen meest intieme relaties op te schonen en te verhelderen. Als je dat doet, leef je iets voor wat van grote waarde is voor de mensen om je heen. Open en eerlijk omgaan met degene die het dichtst bij je staan, dat kan de grootste uitdaging zijn en de grootste heling geven.

Practice what you preach…

We oefenen zelf steeds opnieuw dat wat we aanbieden om op deze manier wakker en betrokken te blijven. We leven waar we les in geven.

Ons geliefde gereedschap

Gelukkig hebben we in deze tijd toegang tot duizenden jaren oude kennis uit allerlei culturen, daar maken wij dankbaar gebruik van.

Sjamanisme: Geeft de trainingen de bedding, de dragende steunende kracht, een beschermende cirkel, waar binnen wij kunnen werken.

Systemic rituals: Geven ons de mogelijkheid persoonlijk werk te doen in verbinding met het grote geheel.
NLP: Geeft structuren waarbinnen bepaalde processen duidelijker en inzichtelijker worden.
Maanstanden: Geeft binnen de vrouwentrainingen de mogelijkheid het ritme van hun lichaam af te stemmen met het ritme van de maan.
Tantra en Taoïsme: Geven ons tools en handvaten om te werken met seksualiteit.

Jaartrainingen en sessies

De jaartrainingen en de sessies zijn de belangrijkste manier voor ons om onze kennis en heling door te geven.

Ronald werkt het beste één op één door middel van individuele sessies.

Sifra geeft ieder seizoen een aantal jaartrainingen, deze bestaan uit 10 dagen, verspreid over een seizoen. Momenteel zijn dat twee verschillende vrouwentrainingen, een basis en een vervolgtraining. 'Ik word hierin altijd geassisteerd door verschillende bekwame mensen die verbonden zijn met ons en met het werk.'

Opbouw van onze trainingen

Onze trainingen hebben een vaste opbouw en daarbinnen veranderen we en passen we aan, zodat het per groep, jaar of moment klopt. We werken vanuit de verschillende disciplines en starten elke trainingsdag in de cirkel. We nemen de tijd de cirkel te openen, aan te komen, een korte deelronde te doen en de windrichtingen op te roepen. Daarna volgt beweging om het lichaam op te warmen, trillen, dansen of masseren. Daarnaast werken we met de stem en vormen trancereizen meer dan eens een onderdeel van de training. In de middag doen we de uitgebreidere oefeningen, een gezamenlijk ritueel of oefenen we in groepjes. Afhankelijk van het thema van dat moment. Op deze manier werken we op meerdere lagen van het bewustzijn. We ronden af in de cirkel, doen een laatste korte deelronde en bedanken alle krachten die ons helpen dit werk te doen en vragen om een goeie integratie.