Ronald en Sifra brengen beiden het sjamanisme in tijdens de trainingen

Sjamanisme

Het sjamanisme en het sjamanistisch wereldbeeld, vormen de bedding van onze trainingen.

Sjamanisme is het geloof van natuurvolkeren over de hele wereld, van Afrika, tot Amerika, van Lapland tot de Amazone. Zij ervaren de wereld om hen heen als verbonden, alles staat in verbinding met alles, niets is afgescheiden, niets staat los en niets staat op zichzelf. Door te werken met technieken uit het sjamanisme en vanuit het sjamanistisch wereldbeeld, krijgen ook wij steeds meer de ervaring van het in verbinding staan met de wereld om ons heen, dat gaat als vanzelf. Contact, met onszelf, met elkaar, met de natuur om ons heen, met onze krachten en onze pijn. Niet alleen via woorden en taal maar door alle lagen van het bewustzijn.

Het levenswiel of het medicijnwiel

Het is een wiel waarop alles plaats vindt. De windrichtingen, de seizoenen, de dagdelen of een mensenleven. Op het wiel vindt alles plaats. Er zijn oneindig veel manieren waarop we tijdens de trainingen met het wiel kunnen werken, het wiel werkt als een medicijn, soms is er wat uit het Oosten nodig bijvoorbeeld als het gaat om structuur aanbrengen, soms gaat het om Zuidkracht, als het gaat om de kracht te manifesteren. Als het om loslaten gaat is het Westen de juiste richting en stilte is te vinden op Noord.

De voorouders

Het idee dat alles wat wij nu zijn en meemaken, verbonden is met onze voorouders tot 7 generaties terug. Het kan zijn dat de dingen waar jij nu tegenaan loopt te maken hebben met dingen die een van jouw voorouders niet kon oplossen. Of juist krachten en kennis die jij nu hebt, dat die komen van een van je voorouders. We betrekken de voorouders altijd bij het werk wat we doen. Ze geven ons een bedding van licht, liefde, wijsheid, kracht en bescherming en hebben soms ook heling nodig.

De ziel

Binnen het sjamanisme gaan we er vanuit dat alles om ons heen bezield is. We leven in een levende bezielde wereld en we kunnen communiceren met de wereld om ons heen als we contact maken met onze eigen ziel en vanuit onze eigen ziel kunnen we contact maken met de bezielde wereld om ons heen. Zowel lichamelijke of geestelijke ziekten kunnen te maken hebben met soul loss of verlies van zielsenergie. We werken met soul retrival of het terughalen van verloren zielendelen op allerlei manieren. Als er herinneringen wakker worden, oude pijn, verdriet of angst wakker wordt, gezien mag worden en getransformeerd kan worden, is er sprake van soul retrival. De wereld ziet er na zo’n ervaring vaak helderder uit, het gevoel, de kleuren, de beleving, alles lijkt dan sterker en duidelijker.

De vier lichamen

Vanuit verschillende sjamanistische culturen en spirituele richtingen, wordt er vanuit gegaan dat we meer lichamen hebben dan alleen het fysiek lichaam. Wij werken met het fysiek lichaam, het energetisch lichaam, het astraal lichaam, de ziel en de persoonlijkheid. Verder maken we onderscheid tussen de stem van het denken en de stem van onze buik, onze baarmoeder of ons hart.

Trance

Door middel van zingen, ademen, drummen, dansen, masseren, muziek en noem maar op, kan er een trance-staat ontstaan. Vanuit de wereld van het denken, komen we dan in contact met de wereld van beelden en dromen. De wereld van de ziel of ‘het wetend veld, of zoals Jung het noemde ‘het collectief onbewuste’ en vanuit de wetenschap spreekt Rupert Shelrake van ‘morfogenetische resonantie’. In die wereld kunnen onbewuste overtuigingen en ideeën zichtbaar worden. We kunnen via de trance staat contact maken met de krachten uit de spiritwereld, wijsheid, gidsen, engelen, lichtwezens, krachtdieren en voorouders. Ook om onze zielskracht te ervaren is een trancestaat nodig. De trance is als een brug, door de trance, kunnen we van de ene wereld naar de andere wereld reizen, daar kunnen we als het ware door de materie heen zien.

Gebed en zingen

Gebed is een belangrijke pijler van het sjamanisme en van ons werk. Gebed betekent hier het spreken van de juiste woorden op het juiste moment. De kunst om woorden en taal in te zetten op zo’n manier dat het heling en ruimte geeft. Dat wat is, zo precies en volledig te benoemen, te laten zijn en daarmee te kunnen zijn. En ook kunnen vragen, om hulp aan de ons omringende krachten of het bedanken, van alles wat om ons heen is en leeft en beweegt. Dit helpt om het gevoel van verbinding te ervaren, om te ervaren dat we onderdeel zijn van dat veel grotere geheel, door het benoemen.

Rituelen

Rituelen vinden plaats tussen de werelden. Aan één kant de wereld van alledag, van de materie, van begrenzing en aan de andere kant de wereld van oneindigheid, van trance, daar waar we de astrale en de energetische werkelijkheid kunnen waarnemen. Rituelen hebben een vaste duidelijke structuur nodig, waarbinnen van alles kan plaats vinden. Onze trainingen bevinden zich merendeel van de tijd in een rituele ruimte waardoor we op vele verschillende lagen kunnen werken. Dat is ook de reden waarom de heling en transformatieprocessen zo diep kunnen gaan.

 

Ontwapenen of de-armouring

Een nieuwe term voor een healing methode die zo oud is als de wereld, in allerlei sjamanistische culturen bij allerlei natuurvolkeren op allerlei manieren toegepast en herontdekt door de westerse wereld. Dit proces kan op zoveel manieren plaats vinden, het gaat over het verzachten of smelten van het lichaam. Het kan gebeuren door muziek, de drum, het zingen, door een streling, ademtechnieken, een plantmedicijn, trillen, een woord, een gebaar, gevoelens van verbinding, massage of stretchen. Dit kan allemaal maken dat er iets in het lichaam loslaat en op stroom komt.