Tantra

Tantra is een mystieke traditie van duizenden jaren oud. Sommigen zeggen dat tantra een sektarische yogarichting is. Sommigen zien tantra puur als een bepaalde vorm van het beleven van seksualiteit. Sommigen zeggen dat monniken vanuit bepaalde stromingen op hele zeldzame specifieke momenten, aangemoedigd werden tantrische seks te beleven omdat het ze op die manier, dichter bij verlichting kunnen worden gebracht. De richtlijnen en ideeën van tantra staan geschreven in zo’n 120 Sutra’s. Daarvan gaan er maar 3 over seksualiteit. En dan zijn er ook nog verschillende richtingen binnen de tantra. Tantrika’s geloven dat het leven in al haar volheid geleefd dient te worden, alles mag beleefd worden, alles mag verkend en geproefd worden. Open, zonder terug te houden, of het nu wel of niet comfortabel is, alles wordt verwelkomd en alles mag er zijn. Tantra is naast het Taoïsme één van de weinige bekende spirituele richtingen met duidelijke ideeën en richtlijnen over seksualiteit, dat is een enorm cadeau voor ons. Overigens hebben ook sjamanistische culturen hun eigen wereldbeeld en ideeën over seksualiteit daar is echter weinig toegang toe en deze zijn dan ook niet zo bekend.

Wat tantra ons biedt

Zijn met dat wat is

De uitdaging bij tantra is het zijn met wat er is. Het niet willen veranderen van wat zich aandient. Sommige dingen zijn fijn en heerlijk en maken dat we ons gelukkig en comfortabel voelen. Andere dingen zijn pijnlijk, verdrietig of angstig en maken dat we ons oncomfortabel voelen. Tantra daagt uit om te zijn met wat zich aandient, wat zich laat zien, of dat nu comfortabel of oncomfortabel is. Het idee is dat we dienen te kijken naar dat wat gezien wil worden. Door alles te verwelkomen, doordat alles er mag zijn, brengen we als het ware alles in het licht. En als we daar dan naar kunnen kijken, het niet meer tegen houden, het kunnen accepteren, er mee kunnen zijn, dan kan de contractie oplossen en ontstaat er ruimte en ontspanning.

Ontwapenen of de-armouring

Het idee is dat we onszelf verharden of wapenen op momenten dat dingen te pijnlijk zijn om te voelen. Dan zetten we onszelf en ons lichaam vast; de ervaring wordt dan als het ware opgeslagen in ons lichaam. De ervaring kan volledig of gedeeltelijk uit ons bewustzijn verdwijnen, we weten het dan niet meer maar de ervaring ligt nog wel opgeslagen in een verharding in ons lichaam en vormt een blokkade. Als deze verharding verzacht, kan de ervaring plotseling in volle omvang terugkomen. Niet alleen de herinnering eraan maar ook het gevoel. Het idee is dat dit gevoel volledig gezien en gevoeld wil worden maar dit keer met bewustzijn.

Op die manier kan het transformeren.

Kundalini

Doordat het lichaam verzacht en de blokkades oplossen, kan de energie vrij stomen. De levensenergie, die dient te stromen door ons lichaam. Belangrijk daarbij is de stroom van het bekken naar de kruin en weer terug. Deze energie noemen we ook wel de Kundalini-energie. Als een deel in ons lichaam geblokkeerd is, blokkeert dat de hele stroom. Alles wil meedoen en alles hoort erbij. Als er alleen maar aandacht gaat naar het hoofd en het denken, raakt dat overontwikkeld en als het bekken en de seksualiteit er niet mag zijn, raakt dat onderontwikkeld. Alles hoort erbij. Beslissingen kunnen gemaakt worden vanuit het denken, vanuit het hoofd. Beslissingen kunnen ook gemaakt worden door te luisteren naar het hart of naar de buik of voor vrouwen, te luisteren naar de baarmoeder. 

Chakra’s

Chakra’s geven ons de mogelijkheid onszelf en ons lichaam op een hele duidelijke manier in kaart te brengen. Chakra’s zijn energetisch wielen die zich bevinden op de verschillende plaatsen in ons lichaam. Niet lang geleden is er ontdekt dat er werkelijk fysiek kanalen lopen van de verschillende chakrapunten naar gebieden in de hersenen die daarover gaan. Zo licht er een bepaalt deel van de hersenen op dat verbonden is via een kanaal met het hart als we liefde ervaren.

Shakti en Sheeva

Shakti wordt gezien als de godin, het vrouwelijke en zij heeft haar zetel in het bekken, zij is verbonden met de aarde, het lichaam, de seksualiteit, het magische bewustzijn. Ze kent de geheimen van het aardse, de donkerte en de aarde verbinding, het geven van geboorte, het maken van soep, het zitten in cirkels. Het meest natuurlijke en tegelijkertijd het meest magische in verbinding met de materie.

Sheeva is het mannelijk, hij heeft zijn zetel op de kruin, hij wordt gezien als de God, hij is verbonden met spirit en het licht, oneindige goddelijke, hij overziet, heeft een alles overkoepelende aanwezigheid. Hij gaat over visie, terwijl Shakti in beweging is en veranderlijk is, bewaakt hij de ruimte, zodat zij kan meebewegen. Shakti en Sheeva zijn verbonden door het hart en door de adem. Door de adem te sturen, achterlangs, via het stuitje, de ruggenwervels, de nekwervels naar de kruin en weer voorlangs terug langs het hart, naar beneden, kunnen Shakti en Sheeva met elkaar verbonden worden. En daarmee het bekken, het hart en het hoofd.

In een liefdesrelatie wordt het levendig en interessant als beide partners zowel de kwaliteiten van Shakti als van Sheeva de wereld in mogen brengen. Als een man zijn mannelijke penetrerende seksualiteit mag leven en een vrouw haar vrouwelijke ontvankelijke seksualiteit en als dat ook nog verwisselt kan worden, geeft dat een relatie veel levendigheid en sprankeling. Dit geld ook voor relaties tussen twee mannen of twee vrouwen of als het gaat om de androgyne seksualiteit.

Anima en Animus

De psycholoog Carl Gustav Jung spreekt over de anima en de animus, vrouwelijke en mannelijke archetypen uit het collectief onbewuste, dat deel van de innerlijke psyche dat met de vrouwelijke zijde van de man overeenkomt en andersom. Ieder mens heeft volgens Jung namelijk kenmerken van de beide seksen, niet alleen biologisch maar ook in psychologische zin. Bij een evenwichtige persoonlijkheid kunnen beide delen van de psyche, animus en anima, zich beide vrijelijk manifesteren in het bewustzijn en in het gedrag.

Adem

De adem is de brug van spirit naar materie. De brug van de wereld van de ziel, de grenzeloosheid naar de wereld van het fysiek lichaam, de wereld van grenzen. De adem verbindt. Als we geboren worden is het eerste wat aan ons gebeurd de inademing. Daarmee zijn we verbonden met de lucht om ons heen, de altijd aanwezige lucht, die ons voorziet van zuurstof, datgene wat we het meest nodig hebben. En op de uitademing verwordt dat tot stikstof, die weer voeding is voor de bomen en planten, de natuur om ons heen. We gebruiken de adem bewust tijdens de trainingen. Door het vertragen van de adem om rust in ons systeem te brengen. Door het verdiepen van de adem om te gronden. Door het volgen van de adem om meer bewustzijn te ervaren in ons lichaam. Het versnellen of verbinden van de adem om onszelf in andere staten van bewustzijn te brengen en het sturen van de adem om ons bewust te verbinden.

Stem, zingen, woorden en gebed

Stem geven, geluid geven; soms is het nodig om een release vanuit het lichaam kracht bij te zetten door stem te geven. Stem geven kan bevrijdend werken, de uitdaging is de stem van heel diep te laten komen, zodat de stem werkelijk uitdrukking kan geven aan ons, ons proces, onze staat van zijn en onze aanwezigheid.

Woorden

Woorden om te benoemen, om te onderzoeken. We geven woorden aan ons proces, om waar we staan te bekrachtigen, om meer bewustzijn te brengen in waar we mee bezig zijn, wat ons raakt of roert. We gebruiken technieken als ‘Meditatief spreken’ om onze innerlijke processen zo waarachtig mogelijk te leren verwoorden en om ons verhaal bij onszelf te houden en het verhaal van de ander bij de ander te laten. Het kan meer bewustzijn geven aan alles wat we doormaken en wat we doorleven. Het kan ons helpen als we onszelf en onze diepste processen kunnen delen, kunnen uitdrukken in woorden.