De maancirkels worden ingebracht door Sifra, tijdens de trainingen van de vrouwelijke seksualiteit.

Voor vrouwen is het waardevol om de maankalender te volgen en de verbinding met de maan aan te gaan. Er zijn veel manieren om de slapende vrouwenkrachten wakker te maken. Vanuit mijn sjamanistische achtergrond is het logisch om dit te doen door ons te verbinden met de maan.

Wat de maancirkels ons bieden

Maancyclus

De maancyclus is een krachtig symbool voor de vrouwelijke cyclus. Zoals deze cyclus zich in ons lichaam afspeelt, zo voltrekt deze zich ook met het verschijnen en verdwijnen van de maan. We zien haar eindeloos groeien, tot ze in vol ornaat stralend aan de hemel staat om direct daarna weer te gaan krimpen. Ditzelfde principe gebeurd maandelijks in onze lichamen, we menstrueren, laten los en daarna groeien er weer eitjes, worden we langzaam maar zeker weer vruchtbaar, tot we op de top van onze vruchtbaarheid zijn, we stralen en schitteren en als de eisprong voorbij is, begint de trage afbraak al weer. Zo gaat dat eindeloos door. Onze vrouwenlichamen zijn ieder moment onderhevig aan verandering, als we die natuurlijke verandering willen ‘gladstrijken’ werkt dat tegen ons, het gaat tegen onze natuur in en kost ons veel energie. Het geeft kracht als we mogen meebewegen met wie en wat we van nature zijn. Door de bijeenkomsten van een cirkel vrouwen af te stemmen op de maancyclus, worden we eraan herinnerd dat we daarmee verbonden zijn en dat bekrachtigd ons, als vrouw. Met onze vrouwenlichamen, met de natuurkrachten en met elkaar.

Seizoenen en de maan

Door te werken met de verschillende manen en de thema’s die daarbij horen, werken we direct in verbinding met de wereld om ons heen, hierdoor gaan we die verbinding dan ook steeds meer ervaren. Aan het begin van de herfst is er bijvoorbeeld de oogst maan, deze gaat over oogsten, loslaten en overvloed, terwijl wij daar mee werken, zien we de natuur om ons heen, de bomen verkleuren en laten hun bladeren los, er zijn vruchten in overvloed die rijp zijn en waar jam van gemaakt kan worden en de aarde wordt vochtiger.

Sisterhood

Er was een tijd dat we vanzelfsprekend bij elkaar kwamen als vrouwen, in cirkels en toen werden de cirkels verboden. Het was niet meer toegestaan, het moest in het geheim gebeuren, het was gevaarlijk, er stond een straf op en uiteindelijk zijn de cirkels verdwenen. Met het verdwijnen van de cirkels, zijn we ook de magische kracht van sisterhood vergeten. Het delen over onze diepste geheimen, het doorgeven van de kennis, over onze lichamen, seksualiteit, van moeder op dochter, van grootmoeders naar kleinkinderen, van zuster tot zuster, zijn verdwenen. Hiermee zijn we veel van onze kracht en onze magische vermogens verloren en er is een angst en wantrouwen voor in de plaats gekomen. De angst voor verraad, als we werkelijk delen en onszelf inbrengen, kan dat onze kop kosten. Dit is zo diep in ons systeem geworteld en al duizenden jaren. Ik zie dit als een collectief vrouwentrauma, er zit een diepe angst in ons systeem het woord ‘brandstapelangst’ resoneert bij velen van ons. Door weer bij elkaar te komen, door ons weer te verbinden, door het trauma en de angst onder ogen te komen en te delen, zal de kracht en de magie in onze levens weer toenemen.

Magie

De vrouwelijke vorm van spiritualiteit gaat over verbinding, waar de mannelijke vorm gaat over afzondering. De vrouwelijke vorm gaat over het zitten, hand in hand, in de cirkel, in verbinding. Of over het brouwen van de juiste soep op het juiste moment, met de juiste intentie, het plukken van de juiste kruiden, in afstemming met de maan. Of over het geven van geboorte, het baren, het geven van leven. De kracht van Yin, van de Feminine, is verbinden en we hebben het ook nodig om ons te verbinden. We houden er van ons te verbinden. In verbinding zijn, is helend voor ons vrouwen. Als we ons niet kunnen verbinden met elkaar, gaan we ons verbinden met rotzooi, ter compensatie, omdat we niet kunnen leven zonder verbinding. En in die verbinding, met elkaar, daar ontstaat magie. Daar gebeurt het nodige, de juiste ontmoetingen, op het juiste moment, de kracht van de synchroniciteit neemt toe.

Vrouwelijke seksualiteit en de maan

Als we onze lichamen meer willen gaan voelen, als we meer contact willen krijgen met onze buiken, bekkens, onze vrouwelijke seksualiteit, onze baarmoeders en eierstokken, onze vagina’s, is het een goeie tool de maancycli te volgen. Zoals onze cyclus constant onderhevig is aan verandering, zo is ook onze ervaring van onze seksualiteit ieder moment van onze cyclus anders. Door meer aandacht te brengen naar onze lichamen, komt er meer bewustzijn in onze lichamen en de cyclus is een enorm belangrijk gegeven voor ons vrouwen.

Womb Wisdom

Vanuit vele sjamanistische culturen wordt gezegd dat de aarde pas werkelijk kan gaan veranderen, als vrouwen hun baarmoeders gaan inbrengen. De baarmoeder wordt gezien als een uitzonderlijk en magisch orgaan met een gigantische kracht en intelligentie. Het is een grote uitdaging, voor ons vrouwen om te gaan communiceren met onze baarmoeders. Haar op die manier te bekrachtigen, te verwelkomen, te laten meedoen, meebeslissen en inbrengen en zo onze volledige, krachtige, vrouwelijkheid in de wereld te zetten.

Ontspanning, overgave en ontvankelijkheid

Een van de krachten van het vrouwelijke, van Yin, is ontvangen. Ontvangen als kracht is niet direct iets wat we vanuit de westerse wereld hebben geleerd. Als we werkelijk kunnen ontvangen, is dat enorm krachtig en het vraagt ontspanning en overgave. Op het moment dat we ons als vrouwen, bij elkaar kunnen gaan ontspannen, zal ook ons lichaam op een diep niveau ontspannen. Dit zal invloed hebben op ons vermogen te verzachten en te ontvangen, ook tijdens alle andere aspecten van ons leven. Het ontvangen van het verhaal of het verdriet of de pijn van onze mannen, kinderen, vrienden of vriendinnen, of werkelijk, het fysiek ontvangen van onze geliefden. Er zal veel ruimte ontstaan en ons ontvangen zal als een cadeau worden voor de wereld om ons heen.

Synchroniciteit

Door ons te verbinden, met een cirkel vrouwen en de bijeenkomsten af te stemmen op de maancyclus en dat een tijd te doen, gaat de synchroniciteit een steeds grotere zichtbare rol spelen in ons leven. Binnen de cirkel gebeuren de meest magische wonderbaarlijke dingen, schijnbare toevalligheden maar ook daarbuiten gaan andere wetten gelden. Van de wereld van het doelbewust plannen naar de wereld van overgave en vertrouwen, daarbinnen gebeurd het. Het is alsof we met elkaar in een ander universum terecht komen, in dit universum gelden andere wetten, de wetten van de maanzusters.

Mijn eigen geschiedenis en ontdekken van de maan

 Ondanks het feit dat ik over het algemeen behoorlijk stevig in het leven stond, met werk, man en kinderen en de dingen deed die ik graag deed, de mensen om me heen had van wie ik hield, heb ik heel lang een soort vaag gevoel gehad van ‘niet helemaal in mijn kracht te staan’. Alsof ik er niet helemaal mocht zijn en dit leek te maken te hebben met mijn vrouw zijn. 

In 2006 ben ik een periode op onderzoek geweest naar dit vraagstuk. Er ontstond een verlangen naar een dieper begrijpen hiervan, een verlangen om dit op de een of andere manier met andere vrouwen te delen. Ik kreeg dromen over Maancirkels, vrouwen die bij elkaar komen met volle maan en rituelen doen, zusterschap, ’s nachts buiten, zingen, dansen, verbinding, vieren van vrouw zijn. Er ontstond een diepe wens in mij om zelf zo’n Maancirkel te starten. Dit proces heeft om wat voor reden dan ook jaren nodig gehad om te rijpen.

Pas in de zomer van 2011 wist ik dat er 13 vrouwen zouden zijn die 13 Volle Manen bij elkaar zouden komen, ik wist wie, hoe, wat en waar en de cirkel was toen binnen een paar weken een feit. Dit viel samen met het veel uitgebreider persoonlijk onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke energie en seksualiteit waar ik op dat moment middenin zat.

De maancirkel is er nog steeds en is niet meer weg te denken uit mijn leven. De steun die wij vrouwen ervaren door de cirkel, resoneert in elk aspect van ons dagelijks leven, onze processen zijn nog nooit zo snel gegaan als sinds deze bijeenkomsten.

Omdat er vele vrouwen zijn die sindsdien wilden meedoen en omdat wij momenteel nog steeds de intimiteit nodig hebben van deze gesloten cirkel, heb ik besloten de trainingen ‘De magie van vrouwelijke seksualiteit’ in het leven te roepen. Voor al die vrouwen die kennis willen maken met de kracht van sisterhood, cirkels, vrouwelijke seksualiteit en zichzelf willen leren kennen als vrouw, als Maanzuster. De trainingen geven richtlijnen om zelf een maancirkel te starten, met vrouwen uit de groep of met vrouwen uit je eigen omgeving.

Foto's van Mos Schuttinga