Uit ervaring blijkt dat het makkelijker is om werkelijk iets te veranderen als je een seizoen lang regelmatig bijeenkomsten hebt, huiswerkopdrachten mee krijgt en elkaar tussendoor ontmoet. Op deze manier wordt je uitgedaagd om het geleerde steeds opnieuw te integreren in je dagelijks leven.