Sifra 04-03-2022 Dat wakker worden, waaruit dan wakker worden en hoezo dan wakker worden? Je herinneren dat de mensheid tot slaaf is gemaakt en tegelijkertijd Goddelijk is, dat mensen hybrides zijn, aardse mensen met herinneringen aan buitenaardse kennis, buitenaards leven. Herinneringen aan bronnen die beyond de aardse kennis gaan.
Wakker worden uit het idee dat we als mensen moeten gehoorzamen, dat het schoolsysteem ons alles leert wat we moeten leren, dat we een politiek systeem hebben waarbinnen we een keuze hebben, dat zaden gepatenteerd kunnen worden, dat land een bezit kan zijn en paspoorten nodig zijn.
Wakker worden uit de illusie dat we vrij zijn.
Er achter komen dat we niet vrij zijn, dat ons kennis onttrokken is, dat we zijn vergeten, dat we onwetend zijn en geen vrije keus hebben.
Om dus uiteindelijk wel vrij te zijn en werkelijk te kunnen kiezen.
Wakker worden met het besef dat de beperking die de 3 dimensionale werkelijkheid, de aarde ons geeft, onze kracht is.
Wij zijn de mensen, wij zijn humanity, wij beslissen alles wat er gaande is en wat er gebeurd en of we elkaar geweld aan doen of niet. Niets kan gebeuren zonder onze toestemming.
Wakker worden vanuit het idee dat we er niets aan kunnen doen.
Het is onze slaafsheid, onze misplaatste gehoorzaamheid, ons oeverloze aanpassen dat ons tot slaaf maakt. Dat maakt dat er zo ver over onze grenzen gegaan kan worden.
Alles om ons heen wacht met ingehouden adem op ons grote, individuele, krachtige, machtige NEE!
Tot hier!
Dit is mijn grens!
Ik doe dit niet!
En die NEE!
Is zo nodig!
Voor onze toekomst en de toekomst voor onze kinderen!
Zodat wij en zij een net zo grote, individuele, krachtige, machtige JA kunnen geven en kunnen leven op die nieuwe aarde.
Cyclisch leven, in balans met de cyclische natuur.
Art: @vasilwoodland
Meer van dit?
Lees: ‘Het vergeten weten.’
En binnenkort: ‘De geboorte van de nieuwe aarde.’