21 april 2022 Wat doe je als je het gevoel hebt dat je hier gekomen bent op dit moment, in dit leven, om mensen te helpen? Wat doe je als je werkt op dit moment als huisarts of psycholoog of fysiotherapeut, haptonoom, leraar of lerares, in de thuishulp, als pedagoog of wat dan ook? Wat doe je als het steeds lastiger voor je wordt om je bezig te houden met het helpen van de mensen waarvoor je hier bent? Wat doe je als het systeem waar je je in begeeft, dat maakt dat je uitbetaald krijgt, dat maakt dat je een baan hebt en geld verdient steeds meer mens onvriendelijk en zelfs mensonterend wordt? Wat doe je als je jezelf gedwongen ziet om je aan regels te houden waarvan jij ziet dat ze ten koste gaan van je cliënten en van jezelf? Wat doe je als je medicijnen moet voorschrijven waar je niet achter staat? Wat doe je als het je verboden wordt de medicijnen voor te schrijven waar je wel achter staat? Wat doe je met de dreiging dat je boetes krijgt of je baan verliest, omdat je in de ogen van het systeem strafbare feiten pleegt om mensen op zo’n manier te helpen die jij ziet als het beste? Hoe kom je voor jezelf en je cliënten op?
Die vragen worden steeds meer onontkoombaar.
Meer van dit?
Lees: ‘Het vergeten weten.’
En binnenkort: ‘De geboorte van de nieuwe aarde.’