What the f… is de YIN REVOLUTIE?!? De precieze definitie hiervan is nog in wording maar we zitten er midden in. De afgelopen duizenden jaren zijn we in de westerse wereld steeds beter geworden in Jang. De westerse samenleving is een Jang georïenteerde samenleving. Mannen en vrouwen, we zijn allemaal getraind in denken, plannen, doelen stellen etc. Onze politiek, scholing, bedrijfsleven is opgebouwd vanuit Jang of mannelijke principes. Jang is daardoor vervormd, is verworden tot ego gericht. Waarom is het zo lastig Yin te integreren? Waarom is het niet genoeg om meer vrouwen aan te stellen in bv de politiek? Omdat vrouwen over het algemeen ook niet meer bekend zijn met de werkelijke diepere betekenis van Yin. Omdat sommige mannen meer Yin leven dan sommige vrouwen. Om werkelijk Yin te gaan begrijpen, moeten we oversteken, we kunnen Yin alleen betreden als we de brug over gaan. En dat kan alleen als we in de staat van; ‘niet weten’ durven te stappen, in de overgave durven te gaan, ontvankelijk kunnen zijn en dan via ritueel, gebed, muziek, de drum, meditatie en plant medicijn, de wereld van Yin betreden. Daar komen we in trance, krijgen we diepe inzichten, visioenen, toekomstbeelden, betreden we het veld van eenheidsbewustzijn, zielsbewustzijn, collectief bewustzijn. Daar ervaren we oneindige liefde en krijgen we inzichten over onze zielsessentie en zielsmissie. Dat gebied, van Yin, hoort er bij, in ons politieke systeem, op scholen, in bedrijven, dat gebied van Yin, wil zich laten zien, overal. We hebben Yin nodig om volgende stappen te maken, om werkelijke verandering door te voeren. En ja, Yin heeft bedding en aanwezigheid nodig, van Jang. Uiteindelijk gaan we naar een samenleving toe waar we deze in balans leven!